En översättning till svenska av Earl Dohertys artiklar

Vem är Earl Doherty?

Earl Doherty, född 1941, är en modern, kritisk bibelforskare bosatt i Kanada, som studerat antikens historia och klassiska språk. Han har gett ut två böcker: The Jesus Puzzle (1999) och Challenging the Verdict (2001). Sedan 1996 har han uppmärksammats över hela världen med sin webbsida The Jesus Puzzle, där han ifrågasätter Jesu historiska existens. På sidan finns fem huvudartiklar om den historiske Jesus, tolv supplementärartiklar, bokrecensioner, frågor och kommentarer från läsare, svar på kritik av mytteorin, Dohertys roman The Jesus Puzzle, The sound of silence: 200 saknade referenser till evangelie-Jesus i Nya Testamentets brev, med mera. Vill du fråga något, kommer du i kontakt med Earl Doherty på [email protected].

Vilka är vi?


Webbsidan Jesuspusslet har startats och drivs av Mytteoretiska sällskapet, en ideell förening av amatörer, som är intresserade av modern kritisk bibelforskning. Vi vill på denna webbplats presentera Earl Dohertys forskning, på svenska, för information och debatt. Vi är inte professionella översättare, och ber därför om er hjälp att rapportera eventuella felaktigheter i översättningen av Dohertys artiklar. Rapportera till [email protected]. Vår avsikt är inte att angripa kristna eller andra religiösa grupper, utan endast ta upp den källkritiska frågan om Jesu historiska existens. Källhänvisningar finns i de engelska originalartiklarna. Skriv gärna i vår gästbok.

Innehåll:

PDF-läsare behövs för att läsa artiklarna. Vid behov, ladda ner en sådan härifrån.

Översättarnas förord

Jesuspusslet i tolv enkla bitar (svenska, engelska)

Huvudartiklar

Inledning (svenska, engelska)
Del 1: Tystnadens konspiration (svenska, engelska)
Del 2: Vem var Kristus Jesus? (svenska, engelska)
Del 3: Utvecklingen av Jesus från Nasaret (svenska, engelska)
Efterskrift (svenska, engelska)
Det andra århundradets apologeter (svenska, engelska)

Supplementärartiklar

1: Apollos av Alexandria och det tidiga kristna apostolatet (svenska, engelska)
2: En lösning till första Johannesbrevet (svenska, engelska)
3: Vem korsfäste Jesus? (svenska, engelska)
4: Salomos oden (svenska, engelska)
5: Att spåra den kristna härkomsten i Alexandria (svenska, engelska)
6: Källan till Paulus evangelium (svenska, engelska)
7: Kristi förklaring på det heliga berget (svenska, engelska)
8: Kristus som ”människa” (svenska, engelska)
9: Ett offer i himmelen: Sonen i Hebréerbrevet (svenska, engelska)
10: Josefus befriad: Josefusfrågan igen (svenska, engelska)
11: Uppenbarelseboken: Evangelium enligt profeten Johannes (svenska, engelska)
12: Jesus hos de apostoliska fäderna vid sekelskiftet 99-100 (svenska, engelska)

Länkar

The Jesus Puzzle av Earl Doherty
Jesusgestalten kritiskt granskad av Roger Viklund
Roger Viklunds blogg
Hit Web Stats
Fast Counters